Monday, July 11, 2005

boBo ma Kk TasYa

Main-main ke rumah Emak di Meruya…ternyata Kk Tasya dateng sama Ayah Ade dan Ibu Kokom..
Image hosted by Photobucket.comImage hosted by Photobucket.com

Waktu mau pulang, Kk Tasya minta ikut nginep. Mau bobo sama Naya, kata Kk Tasya.

Seneng banget becanda sama Kk Tasya…sampe-sampe Kk Tasya udah ngantuk dan mau bobo tapi Naya masih semangat main.
Sayang, Kk Tasya harus pulang..nanti kapan-kapan temenin Naya main lagi ya..